Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

LƯỢC SỬ CƯƠNG NHU KARATEDO HƯƠNG CẦN

    Nói đến lĩnh vực nào cũng nên biết nguồn gốc của nó,chúng ta là con nhà võ phải biết đến truyền thống và văn hóa của võ thuật,cho dù trường phái nào đi nữa cũng phải có nguồn gốc phát sinh,phải giữ gìn vun bồi cho ngày càng lớn mạnh.
    Ngày nay có nhiều sự cải tiến trong ngành võ thuật để 

phù hợp với thế giới hiện đại. Tuy nhiên sự thay đổi này 

không thể vượt hẳn về mặt căn bản cũng như xóa tan tất cả 

những vết tích lịch sử để tự mình nâng lên một loại trường 

phái mà không giống bất cứ một trường phái nguyên thủy 

nào về căn bản kỹ thuật và lý thuyết.
    Cũng vì vậy mà ngày nay hầu hết các trường phái võ 

thuật ít nhiều vẫn giữ lại những nét cổ điển của trường phái 

nguyên gốc để được xem như là bảo tồn nền văn hóa,nghệ 

thuật và truyền thống của võ học,điều này cũng là sự sáng 

suốt của những bậc tiền nhân khi thành lập riêng trường 

phái của mình. Việc này cũng đúng thôi vì không có nguồn 

cội,không giữ được truyền thống thì sớm muộn trường phái 

của mình cũng bị mai một.
    Môn phái CƯƠNG NHU KARATE DO được thành lập khá 

sớm ở Huế do thầy Ngô Đồng làm chưởng môn.
    Thầy Ngô Đồng sinh năm 1936 tại Hà Nội,thầy sống và 

làm việc tại Huế ,về lĩnh vực khoa học thầy là tiến sĩ khoa 

học tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, giảng sư Đại học khoa học 

Huế,năm 1974 thầy là viện trưởng Viện Đại Học Quảng Đà 

(Quảng Nam Đà Nẵng).
     Thầy đã đi vào lĩnh vực vỏ học rất sớm,nghiên cứu nhiều môn phái cổ truyền như Thiếu Lâm Vĩnh Xuân và các môn hiện đại như JuDo, karate Do, AkiDo, Sampo của Liên Xô............
     Đặc biệt thầy là một trong năm người đầu tiên của môn 

phái Vovinam. Thầy đã lĩnh hội tinh thần vũ trụ quang Đông 

Phương một cách uyên thâm kết hợp với nhiều lĩnh vực 

khác . Ngày 22/8/1965 thầy đã mở võ đường huấn luyện 

Cương Nhu Karate Do được Tổng Nha Thanh Niên thời bấy 

giờ ký quyết định cho thành lập môn phái CNKDO đặt trung 

tâm huấn luyện tại trường Đại Học Huế (bây giờ là giảng 

đường Đại Học Sư Phạm Huế).
    Biểu tượng thầy đã chọn làm huy hiệu cho môn phái là 

Thái Cực Âm Dương,nền dương đỏ, âm đen,âm khuyết 

dương đầy,dương khuyết âm đầy bên trên hàng chữ Việt " 

Cương Nhu Karate do",bên dưới hàng chữ Hán "Cương 

Nhu Không Thủ Đạo".
    Môn phái CNKDO đã tạo đươc từng lớp,từng lớp sư 

huynh đệ ra đời với đầy đủ tính chất văn thể nỹ. Với các 

trung tâm lớn khắp nước Mỹ, Pháp,Anh,Negiria mà nhất là 

các nước Châu Á.Tại Việt Nam Tất cả các tỉnh thành đều có 

Đạo Đường của Cương Nhu Karate Do đang sinh hoạt.
    Riêng Đạo Đường Cương Nhu Karate Do Hương Cần 

,được sự đồng thuận của chính quyền các cấp cho phép võ 

sư Nguyễn Văn Nhân Huyền Đai Đệ Lục Đẳng mở vào năm 

1980.Trải qua một thời gian khá dài từ đó đến nay,có những 

khó khăn thuận lợi,biến đổi thăng trầm do điều kiện khách 

quan có chủ quan có.Đạo Đường CNKDO Hương Cần vẫn 

duy trì luyện tập thường xuyên,không ngừng nâng cao 

truyền thống võ đạo cho thế hệ kế cận,giáo dục và động 

viên thanh thiếu niên rèn luyện thân thể để bổ trợ cho công 

việc học tập và lao động của các em .Phát huy những ưu 

điểm mà đạo đường có được trong thời gian qua để ngày 

càng tiến bộ hơn,góp phần cho sự phát triển môn phái nói 

riêng,của tỉnh nhà và cả nươc nói chung.Từ Đạo Đường 

Hương Cần đã có những thành tích như sau:
      *Tham gia các giải:
       1.Giải tỉnh nội bộ:3huy chương Vàng, 5hc Bạc, 6hc đồng
       2.Giải tingr các đội mạnh:9huy chương Vàng, 14hc Bạc, 

10hc Đồng
       3.Giải Toàn Quân (Quân Đội): 2huy chương Vàng, 1hc Bạc
       4.Giải Quốc Gia : 3 huy chương Vàng , 3hc bạc
       5.Giải Quốc Tế: 1huy chương Đồng(HĐ Võ Quang Lãm)
       - HĐ Nguyễn Duy Quang đã giành 3 huy chương Vàng 

toàn quốc là VĐV kiện tướng.
       - Đặc biệt năm 1992 Đạo Đường CNKDO Hương Cần 

đã đạt được cúp và đã được Tỉnh xếp là đội mạnh nhất tỉnh 

Thừa Thiên Huế .
       * Phát triển phong trào :
        Từ Đạo Đường CNKDO Hương Cần dã phát triển các 

CLB như sau:
CLB CNKDO Đại học GTVT Hà Nội (HLV Nguyễn Duy 

Quang)
CLB CNKDO Thành phố Hải Dương ( HLV Trần Như Thành)
CLB CNKDO Cửa Lò,TPVinh,Nghệ An(HLV Hoàng Trung 

Tuần)
CLB CNKDO Tỉnh Lạng Sơn (HLV Nguyễn Duy Quang)
CLB CNKDO Krông Ana Tỉnh Đắc Lắc(HLV Trần Như Sỹ)
Các CLB CNKDO Tỉnh Thừa Thiên Huế .
        Dấu hiệu đáng mừng ở Đạo Đường Hương Cần là 

hơn 30 năm qua hàng nghìn võ sinh chưa làm điều gì ảnh 

hưởng đến thanh danh của môn phái .Hơn thế các em xuất 

thân từ đây đã hoàn thiện mình hơn cả thể lực, đạo đức lẫn 

nhân cách và thành công rất nhiều lĩnh vực trong xã hội .
        Có đội ngũ HLV - Trọng tài - vận động viên sẵn sàng 

cho các giải .
        Đạo Đường CNKDO Hương Cần với những cố gắng 

thật mới,để đạt được những thành tích thật mới .
                                                                   
                                                                         Võ sư
                                                             Nguyễn Văn Nhân