Chủ Nhật, ngày 06 tháng 9 năm 2015

13 CẦN BIẾT KHI ĐÁNH KATA

Kata (Bài quyền) là một hình thức mở rộng của sự phối hợp nhiều kỹ thuật khác nhau, bài quyền có thể được mô tả như cách hình thành nên từ ngữ và câu từ, trong đó những chữ cái là những kỹ thuật căn bản của Karate. Dưới đây là 13 điểm cơ bản trong kata phải được chú ý thực hành.
1. Yoi no Kishin – Chuẩn bị một cái tâm – Sẵn sàng, tự tin, tập trung, sẽ, và quyết tâm chống lại đối thủ trước khi bắt đầu kata.v
2. Chikara no KyoJaku – Sức mạnh, quyền lực – phương pháp đúng trong việc sử dụng sức mạnh, lượng sức mạnh sử dụng cho từng phương pháp và của kata.

3. Waza no KanKyu – Tốc độ trong kỹ thuật – Tốc độ và sự nhanh nhẹn được sử dụng trong mỗi lần đi và vị trí của kata.
4. Tai no ShinShuku – Mở rộng và co lại của cơ thể – Lượng co và mở rộng cho từng động tác.
5. Kokyu – thở – thở, thở ra và hít vào chính xác trong từng động tác kata.
6. Chakugan – Chỉ đạo sự chú tâm (to), mục tiêu (at), con mắt. – Nhìn chỗ nào, xem xét các mục tiêu và đích của kỹ thuật.
7. Kiai – Năng lượng toát ra từ đan điền hay một tiếng hét đối phó với một vấn đề như tập trung tâm trí vào một điểm – Tiếng hét, trong một hoặc nhiều điểm nhất định, hét cho thấy linh hồn của bạn trong một cuộc chiến đấu của kata. Ngoài ra, toàn bộ năng lượng sức mạnh được phát hành.
8. Hyoshi – Thời gian, nhịp điệu, biện pháp, tiến độ – Nhiệp. Động tác thích hợp và dòng chảy của sự chuyển động của kata và mỗi sự kết hợp của kata.
9. Kime – Một kết luận, kết thúc, một quyết định, đạt được một giải quyết. – Đầu mối hay tiêu điểm đề cập đến sự tập trung của tất cả các năng lượng của cơ thể ở ngay một kỹ thuật đặc biệt (đỡ, đá, đấm và …) tiếp xúc với mục tiêu của mình.
10. Antei – Tính ổn định, vững chãi – Cân đối. Ổn định, điều chỉnh, số kỹ thuật và sử dụng các lập trường đúng đắn và chính xác trong từng động tác.
11. Keitai no Hoji – Giữ một hình thức, một hình dạng – Sử dụng mỗi kỹ thuật ở đúng chỗ của nó và trong một hình dạng tốt.
12. Zanshin – Sự chú ý, nhận thức – Là nhận thức đầy đủ, được ở vị trí bảo vệ ở cuối kata. Nhìn về phía kata bên là xong.
13. In – Yo – Yin -Yang – Năng động và thụ động (tức là biết cho dù bạn đang tấn công hoặc tự vệ) – Hai yếu tố đối lập trong tự nhiên và trong cơ thể con người – Yin ( hoặc   “nơi bống râm, mặt phía bắc, bờ nam (sông); mây, u ám”; Nhật Bản: trong hoặc trên; Hàn Quốc:  , Việt: âm) là yếu tố tối: nó là thụ động, đen tối, nữ tính, tiêu cực, giảm lợi, tiêu thụ và tương ứng với các đêm. Yang (陽 hoặc   “nơi đầy nắng, độ dốc về phía nam, bờ bắc (sông), ánh nắng mặt trời”; Nhật Bản: yo; Hàn Quốc:  , Việt: dương) là yếu tố sáng: nó đang hoạt động, ánh sáng, nam tính, tích cực, trở lên – tìm kiếm, sản xuất và tương ứng với ban ngày. Yin thường được tượng trưng bởi nước và đất, trong khi dương được tượng trưng bởi lửa và không khí. Yin (tối) và dương (ánh sáng) là những mô tả các mặt đối lập bổ sung cũng như tuyệt đối. Bất kỳ âm/dương tính hai mặt có thể được nhìn từ góc độ khác. Tất cả các lực lượng trong tự nhiên có thể được coi là tồn tại trong âm hoặc dương của một quốc gia, và hai yếu tố trên liên tục chuyển động/lực của vũ trụ. Như vũ trụ là tương đối và phụ thuộc lẫn nhau, việc xác định đó là điều âm hoặc dương phụ thuộc vào đối diện bổ sung của nó là gì – đó là, khung tham chiếu. Khái niệm tương đối âm và dương này tạo thành cốt lõi trong sự hiểu biết của nhiều tác phẩm kinh điển triết học Trung Quốc như thể hiện trong Đạo Đức Kinh.