Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Hội trại hè 2017

HỘI TRẠI HÈ 2017
HỘI TRẠI HÈ 2017
Hằng năm, cứ đến dịp hè Môn phái Cương Nhu Karatédo Việt Nam có tổ chức một chương trình Hội trại Hè nhằm tạo điều kiện cho các em có dịp hòa nhập cùng thiên nhiên, giao tiếp với cộng đồng .
Nay, Môn Phái thông báo đến các Huấn Luyện Viên trưởng các Phân đường, Võ đường các đơn vị và Võ sinh Môn phái:
CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI HÈ 2017
 I. Địa điểm: Khu sinh thái VŨ QUANG ( Khánh Mỹ - Thị Trấn Phong Điền )
II. Thời gian: Từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 25/6/2017 ( chủ nhật )
III. Chi tiết:
05h30​:​Khởi hành.
07h00​:​Tập kết tại điểm (I.) bốc xăm nhận đất cắm trại.
08h00​:​Khai mạc, nghe phổ biến chương trình, trao cờ lưu niệm, chụp ảnh lưu niệm.
08h30​:​Chấm thi trại đẹp - Phát thưởng (trao huy chương).
09h00​:​- Thi đắp nổi huy hiệu của Môn phái, vật liệu bằng đất, cát, cỏ, cây, hoa, lá - Đường kính 1,5m. ( vật liệu phải đem theo, không được lấy vật liệu tại chổ ) Lô gô làm theo mẫu mới đã được thống nhất ở dưới .
10h00​:​- Chấm thi Lô Gô, Phát thưởng trao huy chương.
10h30​:​- Thi đẩy cây (cá nhân)
11h30.       :       - Phát thưởng, trao huy chương môn đẩy cây.
12h00​:​Ăn trưa - Nghỉ ngơi.
13h30​:​- Thi đá cầu lông gà, cá nhân và tập thể (mỗi trại 5 người cho phần tập thể) . Phát thưởng , trao huy chương môn đá cầu.        
14h30        :       -Thi biểu diễn võ thuật gồm 2 phần cá nhân và tập thể (do đơn vị tự chọn,  tiết mục biểu diễn tập thể phải từ 3 võ sinh trở lên) Phát thưởng biểu diễn võ thuật cho cá nhân và tập thể - Trao huy chương.
16h00.       :       - Thi tài năng văn nghệ (đàn, ca, hò, vè cá nhân và tập thể)
​(phát thưởng tài năng văn nghệ trao huy chương).
17h30​:​- Vệ sinh khu vực trại - Tổng kết trao giải cúp Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn - Bế mạc Trại.
Chú Ý : Những võ sinh đã dành huy chương vàng cá nhân của hội trại năm 2016 , không được dự thi môn cũ cho năm 2017  ( có thể tham gia môn thi mới )
IV . BAN TỔ CHỨC : 
1- Ô Nguyễn Văn Nhân : Trưởng ban
2- Ô Cao Kha                : Phó ban an toàn  
3- Ô Nguyễn Văn Đàm  : Pb chỉ đạo trò chơi 
4- Ô Bùi Quang Tuấn    : Pb đối nội 
5- Ô Trần Văn Toàn       : Pb kỹ luật
6- Ô Đoàn Văn Chương: Điều hành giám khảo 
7- B Phạm Minh Cầm   : Y Tế 
8- Ô Nguyễn Ngạn        : Tổng trọng tài 
9- Ô Lê Quang Xê         : Đối Ngoại 
10-B Đoàn Thị Thảo       : Tài chính 
11-Ô Ngô Văn Lập          : Thư Ký 
12-Ô Hồ Quốc Dũng      :  Uỷ Viên
13-Ô Huỳnh Tâm.           : Uỷ Viên 
14-Ô Võ Quang Lãm      : Uỷ Viên
15-B Mai thị Banh.         : Uỷ Viên
V . HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO VÀ TRỌNG TÀI :
1- Ô Nguyễn Văn Nhân                   
2- Ô Cao Kha                                
3- Ô Đoàn Văn Chương
4- Ô Nguyễn Văn Đàm 
5- Ô Ngô Văn Lập 
6- Ô Nguyễn Ngạn 
7- Ô Trần Văn Toàn 
8- Ô Nguyễn Phi Hội
9- Ô Lê Quang Xê
10- B Đoàn Thị Thảo 
11- B Mai Thị Banh 
12- Ô Bùi Quang Tuấn 
13- Ô Huỳnh Tâm
14- Ô Hồ Quốc Dũng
15- Ô Võ Quang Lãm
VI NHỮNG VÕ ĐƯỜNG ĐÃ ĐĂNG KÝ :
1- VĐ Phong Điền - trại trưởng Cao Minh Hoài - trại phó Nguyễn Hữu Nghị .
2- VĐ Phong Sơn - trại trưởng Ngô Văn Tam - trại phó Nguyễn Đình Phương.
3- VĐ Phong An - trại trưởng Hoàng Thanh Tâm  - trại phó Hồ Như Thiện .
4- VĐ Trường An  - trại trưởng Huỳnh Ngọc Quý .
5- VĐ Phong Bình - trại trưởng Hồ Nguyên Ngọc 
6- VĐ Đại Học Nông Lâm -tr trưởng Hoàng Công Cường- tr phó Trịnh Ngọc Lê Nhật
7- VĐ Hải Dương - trại trưởng Hoàng Trọng Thảo - Trại phó Phan Trọng Tiến .
8- VĐ An Hoà - trại trưởng Trần Quang Thịnh.
9- VĐ Hương Phong - trại trưởng Mai Phước Dũng - trại phó Võ Văn Thanh Hoàng.
10- VĐ Hương Cần - trại trưởng Nguyễn Tâm Miên - trại phó Nguyễn Đoàn Văn.
11- VĐ Quảng Thọ - trại Trưởng Trần Hùng - trại phó Lê Văn Tâm .
12- VĐ Hải Phong - trại trưởng Lê Công Bình - trại phó Trần Viết Tâm.
13- VĐ Phong Chương - trại trưởng Cao Hữu Linh 
14- VĐ Hương An - trại trưởng Duy Mong - trại phó Trần Viết Hùng.
15- VĐ Vân Trình - trại trưởng Trần Văn Trung .
* các VĐ gởi danh sách võ sinh tham gia hội trại về cho ban tổ chức trước ngày 10/6/2017
* Các võ đường chưa đăng ký , tiếp tục đăng ký kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/6/2017
Mọi sự ủng hộ của cá nhân và tập thể xin liên hệ trực tiếp với cô Đoàn Thị Thảo, Sđt 01698070218.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ban Tổ chức, Sđt 0914 079 225 .
Email : nguyenvannhan0101@gmail.com
Huế, ngày 02 tháng 6 năm 2017
TM. BAN TỔ CHỨC
       Trưởng ban
 Võ Sư Nguyễn Văn Nhân năm, cứ đến dịp hè Môn phái Cương Nhu Karatédo Việt Nam có tổ chức một chương trình Hội trại Hè nhằm tạo điều kiện cho các em có dịp hòa nhập cùng thiên nhiên, giao tiếp với cộng đồng .
Nay, Môn Phái thông báo đến các Huấn Luyện Viên trưởng các Phân đường, Võ đường các đơn vị và Võ sinh Môn phái:
CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI HÈ 2017
 I. Địa điểm: Khu sinh thái VŨ QUANG ( Khánh Mỹ - Thị Trấn Phong Điền )
II. Thời gian: Từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 25/6/2017 ( chủ nhật )
III. Chi tiết:
05h30​:​Khởi hành.
07h00​:​Tập kết tại điểm (I.) bốc xăm nhận đất cắm trại.
08h00​:​Khai mạc, nghe phổ biến chương trình, trao cờ lưu niệm, chụp ảnh lưu niệm.
08h30​:​Chấm thi trại đẹp - Phát thưởng (trao huy chương).
09h00​:​- Thi đắp nổi huy hiệu của Môn phái, vật liệu bằng đất, cát, cỏ, cây, hoa, lá - Đường kính 1,5m. ( vật liệu phải đem theo, không được lấy vật liệu tại chổ ) Lô gô làm theo mẫu mới đã được thống nhất ở dưới .
10h00​:​- Chấm thi Lô Gô, Phát thưởng trao huy chương.
10h30​:​- Thi đẩy cây (cá nhân)
11h30.       :       - Phát thưởng, trao huy chương môn đẩy cây.
12h00​:​Ăn trưa - Nghỉ ngơi.
13h30​:​- Thi đá cầu lông gà, cá nhân và tập thể (mỗi trại 5 người cho phần tập thể) . Phát thưởng , trao huy chương môn đá cầu.        
14h30        :       -Thi biểu diễn võ thuật gồm 2 phần cá nhân và tập thể (do đơn vị tự chọn,  tiết mục biểu diễn tập thể phải từ 3 võ sinh trở lên) Phát thưởng biểu diễn võ thuật cho cá nhân và tập thể - Trao huy chương.
16h00.       :       - Thi tài năng văn nghệ (đàn, ca, hò, vè cá nhân và tập thể)
​(phát thưởng tài năng văn nghệ trao huy chương).
17h30​:​- Vệ sinh khu vực trại - Tổng kết trao giải cúp Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn - Bế mạc Trại.
Chú Ý : Những võ sinh đã dành huy chương vàng cá nhân của hội trại năm 2016 , không được dự thi môn cũ cho năm 2017  ( có thể tham gia môn thi mới )
IV . BAN TỔ CHỨC : 
1- Ô Nguyễn Văn Nhân : Trưởng ban
2- Ô Cao Kha                : Phó ban an toàn  
3- Ô Nguyễn Văn Đàm  : Pb chỉ đạo trò chơi 
4- Ô Bùi Quang Tuấn    : Pb đối nội 
5- Ô Trần Văn Toàn       : Pb kỹ luật
6- Ô Đoàn Văn Chương: Điều hành giám khảo 
7- B Phạm Minh Cầm   : Y Tế 
8- Ô Nguyễn Ngạn        : Tổng trọng tài 
9- Ô Lê Quang Xê         : Đối Ngoại 
10-B Đoàn Thị Thảo       : Tài chính 
11-Ô Ngô Văn Lập          : Thư Ký 
12-Ô Hồ Quốc Dũng      :  Uỷ Viên
13-Ô Huỳnh Tâm.           : Uỷ Viên 
14-Ô Võ Quang Lãm      : Uỷ Viên
15-B Mai thị Banh.         : Uỷ Viên
V . HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO VÀ TRỌNG TÀI :
1- Ô Nguyễn Văn Nhân                   
2- Ô Cao Kha                                
3- Ô Đoàn Văn Chương
4- Ô Nguyễn Văn Đàm 
5- Ô Ngô Văn Lập 
6- Ô Nguyễn Ngạn 
7- Ô Trần Văn Toàn 
8- Ô Nguyễn Phi Hội
9- Ô Lê Quang Xê
10- B Đoàn Thị Thảo 
11- B Mai Thị Banh 
12- Ô Bùi Quang Tuấn 
13- Ô Huỳnh Tâm
14- Ô Hồ Quốc Dũng
15- Ô Võ Quang Lãm
VI NHỮNG VÕ ĐƯỜNG ĐÃ ĐĂNG KÝ :
1- VĐ Phong Điền - trại trưởng Cao Minh Hoài - trại phó Nguyễn Hữu Nghị .
2- VĐ Phong Sơn - trại trưởng Ngô Văn Tam - trại phó Nguyễn Đình Phương.
3- VĐ Phong An - trại trưởng Hoàng Thanh Tâm  - trại phó Hồ Như Thiện .
4- VĐ Trường An  - trại trưởng Huỳnh Ngọc Quý .
5- VĐ Phong Bình - trại trưởng Hồ Nguyên Ngọc 
6- VĐ Đại Học Nông Lâm -tr trưởng Hoàng Công Cường- tr phó Trịnh Ngọc Lê Nhật
7- VĐ Hải Dương - trại trưởng Hoàng Trọng Thảo - Trại phó Phan Trọng Tiến .
8- VĐ An Hoà - trại trưởng Trần Quang Thịnh.
9- VĐ Hương Phong - trại trưởng Mai Phước Dũng - trại phó Võ Văn Thanh Hoàng.
10- VĐ Hương Cần - trại trưởng Nguyễn Tâm Miên - trại phó Nguyễn Đoàn Văn.
11- VĐ Quảng Thọ - trại Trưởng Trần Hùng - trại phó Lê Văn Tâm .
12- VĐ Hải Phong - trại trưởng Lê Công Bình - trại phó Trần Viết Tâm.
13- VĐ Phong Chương - trại trưởng Cao Hữu Linh 
14- VĐ Hương An - trại trưởng Duy Mong - trại phó Trần Viết Hùng.
15- VĐ Vân Trình - trại trưởng Trần Văn Trung .
* các VĐ gởi danh sách võ sinh tham gia hội trại về cho ban tổ chức trước ngày 10/6/2017
* Các võ đường chưa đăng ký , tiếp tục đăng ký kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/6/2017
Mọi sự ủng hộ của cá nhân và tập thể xin liên hệ trực tiếp với cô Đoàn Thị Thảo, Sđt 01698070218.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ban Tổ chức, Sđt 0914 079 225 .
Email : nguyenvannhan0101@gmail.com
Huế, ngày tháng 6 năm 2017
TM. BAN TỔ CHỨC
       Trưởng ban
 Võ Sư Nguyễn Văn Nhân

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Tin vui !

Tin vui ! Tin vui !
Mơ ước cả đời tôi ngày hôm nay ( 19/01/2017 ) mới trở thành hiện thực . Cựu huyền đai của võ đường Cương Nhu Karatedo Hương Cần anh An Việt sáng nay đã mua một lô đất tại Hương Cần ( khu vực trung tâm xã nằm giữa hai trường học cấp 1 và cấp 2 ) diện tích đất là 353,1m2 mặt tiền 17m , chiều sâu 23 m , để xây dựng võ đường trong tương lai . Tạo điều kiện cho các cháu có nơi yên tâm tập luyện và huynh đệ Cương Nhu xa gần có nơi để tề tựu , giao lưu, tập luyện, hội họp của môn phái bất cứ lúc nào mà mình muốn . Có con đường đi vào thật xinh và đẹp . Mở ra cho Cương Nhu Karatedo Việt Nam một trang mới mà hơn 40 năm qua huynh đệ chúng ta hằng ước mơ.
Thay mặt cho Cương Nhu Karatedo Việt Nam gởi đến An Việt và gia đình lời chúc mạnh khỏe , an lành trong năm mới .
Trưởng môn phái
Võ sư Nguyễn Văn Nhân

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

THONG BÁO CỦA VÕ ĐƯỜNG HƯƠNG CẦN

THÔNG BÁO CỦA VÕ ĐƯỜNG HƯƠNG CẦN

Võ đường Cương Nhu Karatedo Hương Cần thông báo đến trưởng các phân đường trực thuộc và Hội Đồng Huyền Đai cuả võ đường Hương Cần:
1. Đúng 14h30 ngày 15/01/2017 ( ngày 18/ 12/ bính thân ) về tại võ đường để dự họp bàn nhiều vấn đề quan trọng và tổng duyệt chương trình biểu diễn chuẩn bị cho ngày kỉ niệm 37 năm thành lập võ đường Hương Cần.
2. Các trưởng phân đường gửi danh sách võ sinh xuất sắc, có thành tích (đạt huy chương trong năm 2016) và võ sinh học văn hóa đạt học sinh giỏi niên học 2015-2016 của các cấp về cho Ban Tổ Chức trước ngày 30/12/2016 để cơ cấu giải thưởng.
3. Toàn bộ huyền đai, võ sinh và các phân đường trực thuộc võ đường Hương Cần đúng 9 giờ ngày17/01/2017 (nhằm ngày 20 tháng chạp năm bính thân) về tại võ đường để tham dự lễ kỉ niệm 37 năm ngày thành lập(1980-2017) . Khi đi nhớ mang theo võ phục chỉnh tề.
Đề nghị mọi thành viên và võ sinh chấp hành đúng thông báo trên để lễ hội đạt kết quả tốt đẹp.
Thay mặt Ban Tổ Chức
Trưởng Ban: võ sư Nguyễn Văn NhânThứ Tư, 14 tháng 12, 2016

ĐÊM SA PA

ĐÊM SAPA ! GHI LẠI .
Mấy ngày vượt qua hơn 1500 km chúng tôi trở về với chốn bồng phiêu phiêu bồng, lại lặng lội quay về chân núi, trời càng về khuya, sương mù đặc quánh, nhiệt độ xã xuống dưới 5 độ. Mọi người lâng lâng sau hành trình quá dài. Tất cả tháng phục trước sự hùng vĩ của tạo hoá, xa xa là ánh đèn của Thị trấn Sapa và những quán hàng xuất hiện, ai cũng muốn nghĩ chân làm một xiên thịt rừng và cốc rượu ở quán cóc liêu xiêu. Trời về khuya càng lạnh khách bộ hành lác đác một đôi người, thật đặc biệt nơi đây toàn thức ăn nướng bên bếp lửa hồng. Từ khoai, bắp, các loại thịt....thật hấp dẫn. Mỗi người mỗi cốc rượu, mỗi xiên thịt với lá ô dây thật hào sảng giữa rừng núi trùng điệp.
Sapa 1h00' sáng 08/12/2016

LÀO CAI ĐÊM TỔNG KẾT

Tôi vượt qua hơn 3000km , đã đi đến nhiều tỉnh thành, nhiều địa phương ở khu vực Tây Bắc của tổ quốc . Đồi núi trùng điệp, vòng vèo , cheo leo hiểm trở bằng nhiều phương tiện : xe hơi , xe máy , có nơi phải đi bộ lội suối băng rừng gần cả 20km . Quê hương chúng ta thật hùng khí , con người chân thật ,tình cảm, ở đâu chúng tôi cũng được đón tiếp nồng ấm, tình cảm sâu đậm . Tổng kết chuyến đi tại tỉnh Lào Cai.
Bốn phương tám hướng đã từng
Mà sao ta lại muốn dừng nơi đây
Con người rừng núi trời mây 
In sâu đáy mắt mê say quên về .
VN 10/12/2016

PHỐ XƯA

PHỐ XƯA 
Đầu đông cái rét tái tê
Một mình góc phố quán lề Liêu xiêu
Cốc chè , hương cốm những chiều 
Cây bàn lá rụng nhớ nhiều về em 
Sải chân trên những đường quen
Nhớ Ô Quan Chưởng cùng em đi về
Hởi ai còn nhớ lời thề 
Để ta lạc giữa đê mê phố buồn .
Văn Nhân 3/11/201

A PA CHẢI

A Pa Chải
Từ Điện Biên đoàn chúng tôi đã vượt qua 300 km đường rừng sát biên giới phía Bắc của tổ quốc, đi qua Mường Chà - Mường Nhé - A Pa Chải . Nơi cột mốc số không của ba nước cao 1800 m ( Việt Nam - Lào - Trung Quốc )
A Pa Chải ơi một lần ghé đến 
Sao hôm nay chiều lạnh se lòng   
Dốc đèo ,cheo leo ,quanh co mây trắng
Thăm thẳm sâu xa ,trong đáy mắt đời .
***
Mỗi bước chân nặng lòng với tổ quốc
Nhìn núi rừng hùng vĩ dưới chân ta
Bao thế sự gác ngoài tai trần tục
Về với sắc không , xa lánh hồng trần .
***
Lẫn vào trong mây nước và cây rừng
Để ta tìm mua một chút phiêu bồng
Nhìn bạn cười khoáng đạt ở trên môi
Ta chợt thấy lòng đủ đầy ý nghĩa .
***
Gà gáy sáng là ba nước cùng thức 
Nhìn thế sự nực cười trong gang tấc
Cùng bạn bầu hát vang trong trời đất
Thượng đế ơi ta đang ở cỏi vô thường.      

------*****------
"   Văn Nhân

 .