Thứ Hai, ngày 28 tháng 7 năm 2014

HỘI TRAI HÈ 2014 PHẦN 2

NHỮNG HÌNH ẢNH 
HỘI TRẠI HÈ 2014 CỦA MÔN PHÁI CƯƠNG NHU KARATE DO .

NHỮNG HÌNH ẢNH                    VS NGUYỄN VĂN NHÂN PHÁT BIỂU KHAI MẠC                              HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO VÀ TRỌNG TÀI                          BAN GIÁM KHẢO ĐANG CHẤM THI TRẠI ĐẸP


                              ĐỘI HÌNH CÂU CÁ XUẤT PHÁT ĐI CÂU
             BỘ HUY CHƯƠNG ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TRAO CHO 3 ĐƠN VỊ
                             

                          THI ĐẮP NỔI LÔ GÔ CỬA CÁC VÕ ĐƯỜNG