Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Hội trại hè 2017

HỘI TRẠI HÈ 2017
HỘI TRẠI HÈ 2017
Hằng năm, cứ đến dịp hè Môn phái Cương Nhu Karatédo Việt Nam có tổ chức một chương trình Hội trại Hè nhằm tạo điều kiện cho các em có dịp hòa nhập cùng thiên nhiên, giao tiếp với cộng đồng .
Nay, Môn Phái thông báo đến các Huấn Luyện Viên trưởng các Phân đường, Võ đường các đơn vị và Võ sinh Môn phái:
CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI HÈ 2017
 I. Địa điểm: Khu sinh thái VŨ QUANG ( Khánh Mỹ - Thị Trấn Phong Điền )
II. Thời gian: Từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 25/6/2017 ( chủ nhật )
III. Chi tiết:
05h30​:​Khởi hành.
07h00​:​Tập kết tại điểm (I.) bốc xăm nhận đất cắm trại.
08h00​:​Khai mạc, nghe phổ biến chương trình, trao cờ lưu niệm, chụp ảnh lưu niệm.
08h30​:​Chấm thi trại đẹp - Phát thưởng (trao huy chương).
09h00​:​- Thi đắp nổi huy hiệu của Môn phái, vật liệu bằng đất, cát, cỏ, cây, hoa, lá - Đường kính 1,5m. ( vật liệu phải đem theo, không được lấy vật liệu tại chổ ) Lô gô làm theo mẫu mới đã được thống nhất ở dưới .
10h00​:​- Chấm thi Lô Gô, Phát thưởng trao huy chương.
10h30​:​- Thi đẩy cây (cá nhân)
11h30.       :       - Phát thưởng, trao huy chương môn đẩy cây.
12h00​:​Ăn trưa - Nghỉ ngơi.
13h30​:​- Thi đá cầu lông gà, cá nhân và tập thể (mỗi trại 5 người cho phần tập thể) . Phát thưởng , trao huy chương môn đá cầu.        
14h30        :       -Thi biểu diễn võ thuật gồm 2 phần cá nhân và tập thể (do đơn vị tự chọn,  tiết mục biểu diễn tập thể phải từ 3 võ sinh trở lên) Phát thưởng biểu diễn võ thuật cho cá nhân và tập thể - Trao huy chương.
16h00.       :       - Thi tài năng văn nghệ (đàn, ca, hò, vè cá nhân và tập thể)
​(phát thưởng tài năng văn nghệ trao huy chương).
17h30​:​- Vệ sinh khu vực trại - Tổng kết trao giải cúp Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn - Bế mạc Trại.
Chú Ý : Những võ sinh đã dành huy chương vàng cá nhân của hội trại năm 2016 , không được dự thi môn cũ cho năm 2017  ( có thể tham gia môn thi mới )
IV . BAN TỔ CHỨC : 
1- Ô Nguyễn Văn Nhân : Trưởng ban
2- Ô Cao Kha                : Phó ban an toàn  
3- Ô Nguyễn Văn Đàm  : Pb chỉ đạo trò chơi 
4- Ô Bùi Quang Tuấn    : Pb đối nội 
5- Ô Trần Văn Toàn       : Pb kỹ luật
6- Ô Đoàn Văn Chương: Điều hành giám khảo 
7- B Phạm Minh Cầm   : Y Tế 
8- Ô Nguyễn Ngạn        : Tổng trọng tài 
9- Ô Lê Quang Xê         : Đối Ngoại 
10-B Đoàn Thị Thảo       : Tài chính 
11-Ô Ngô Văn Lập          : Thư Ký 
12-Ô Hồ Quốc Dũng      :  Uỷ Viên
13-Ô Huỳnh Tâm.           : Uỷ Viên 
14-Ô Võ Quang Lãm      : Uỷ Viên
15-B Mai thị Banh.         : Uỷ Viên
V . HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO VÀ TRỌNG TÀI :
1- Ô Nguyễn Văn Nhân                   
2- Ô Cao Kha                                
3- Ô Đoàn Văn Chương
4- Ô Nguyễn Văn Đàm 
5- Ô Ngô Văn Lập 
6- Ô Nguyễn Ngạn 
7- Ô Trần Văn Toàn 
8- Ô Nguyễn Phi Hội
9- Ô Lê Quang Xê
10- B Đoàn Thị Thảo 
11- B Mai Thị Banh 
12- Ô Bùi Quang Tuấn 
13- Ô Huỳnh Tâm
14- Ô Hồ Quốc Dũng
15- Ô Võ Quang Lãm
VI NHỮNG VÕ ĐƯỜNG ĐÃ ĐĂNG KÝ :
1- VĐ Phong Điền - trại trưởng Cao Minh Hoài - trại phó Nguyễn Hữu Nghị .
2- VĐ Phong Sơn - trại trưởng Ngô Văn Tam - trại phó Nguyễn Đình Phương.
3- VĐ Phong An - trại trưởng Hoàng Thanh Tâm  - trại phó Hồ Như Thiện .
4- VĐ Trường An  - trại trưởng Huỳnh Ngọc Quý .
5- VĐ Phong Bình - trại trưởng Hồ Nguyên Ngọc 
6- VĐ Đại Học Nông Lâm -tr trưởng Hoàng Công Cường- tr phó Trịnh Ngọc Lê Nhật
7- VĐ Hải Dương - trại trưởng Hoàng Trọng Thảo - Trại phó Phan Trọng Tiến .
8- VĐ An Hoà - trại trưởng Trần Quang Thịnh.
9- VĐ Hương Phong - trại trưởng Mai Phước Dũng - trại phó Võ Văn Thanh Hoàng.
10- VĐ Hương Cần - trại trưởng Nguyễn Tâm Miên - trại phó Nguyễn Đoàn Văn.
11- VĐ Quảng Thọ - trại Trưởng Trần Hùng - trại phó Lê Văn Tâm .
12- VĐ Hải Phong - trại trưởng Lê Công Bình - trại phó Trần Viết Tâm.
13- VĐ Phong Chương - trại trưởng Cao Hữu Linh 
14- VĐ Hương An - trại trưởng Duy Mong - trại phó Trần Viết Hùng.
15- VĐ Vân Trình - trại trưởng Trần Văn Trung .
* các VĐ gởi danh sách võ sinh tham gia hội trại về cho ban tổ chức trước ngày 10/6/2017
* Các võ đường chưa đăng ký , tiếp tục đăng ký kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/6/2017
Mọi sự ủng hộ của cá nhân và tập thể xin liên hệ trực tiếp với cô Đoàn Thị Thảo, Sđt 01698070218.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ban Tổ chức, Sđt 0914 079 225 .
Email : nguyenvannhan0101@gmail.com
Huế, ngày 02 tháng 6 năm 2017
TM. BAN TỔ CHỨC
       Trưởng ban
 Võ Sư Nguyễn Văn Nhân năm, cứ đến dịp hè Môn phái Cương Nhu Karatédo Việt Nam có tổ chức một chương trình Hội trại Hè nhằm tạo điều kiện cho các em có dịp hòa nhập cùng thiên nhiên, giao tiếp với cộng đồng .
Nay, Môn Phái thông báo đến các Huấn Luyện Viên trưởng các Phân đường, Võ đường các đơn vị và Võ sinh Môn phái:
CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI HÈ 2017
 I. Địa điểm: Khu sinh thái VŨ QUANG ( Khánh Mỹ - Thị Trấn Phong Điền )
II. Thời gian: Từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 25/6/2017 ( chủ nhật )
III. Chi tiết:
05h30​:​Khởi hành.
07h00​:​Tập kết tại điểm (I.) bốc xăm nhận đất cắm trại.
08h00​:​Khai mạc, nghe phổ biến chương trình, trao cờ lưu niệm, chụp ảnh lưu niệm.
08h30​:​Chấm thi trại đẹp - Phát thưởng (trao huy chương).
09h00​:​- Thi đắp nổi huy hiệu của Môn phái, vật liệu bằng đất, cát, cỏ, cây, hoa, lá - Đường kính 1,5m. ( vật liệu phải đem theo, không được lấy vật liệu tại chổ ) Lô gô làm theo mẫu mới đã được thống nhất ở dưới .
10h00​:​- Chấm thi Lô Gô, Phát thưởng trao huy chương.
10h30​:​- Thi đẩy cây (cá nhân)
11h30.       :       - Phát thưởng, trao huy chương môn đẩy cây.
12h00​:​Ăn trưa - Nghỉ ngơi.
13h30​:​- Thi đá cầu lông gà, cá nhân và tập thể (mỗi trại 5 người cho phần tập thể) . Phát thưởng , trao huy chương môn đá cầu.        
14h30        :       -Thi biểu diễn võ thuật gồm 2 phần cá nhân và tập thể (do đơn vị tự chọn,  tiết mục biểu diễn tập thể phải từ 3 võ sinh trở lên) Phát thưởng biểu diễn võ thuật cho cá nhân và tập thể - Trao huy chương.
16h00.       :       - Thi tài năng văn nghệ (đàn, ca, hò, vè cá nhân và tập thể)
​(phát thưởng tài năng văn nghệ trao huy chương).
17h30​:​- Vệ sinh khu vực trại - Tổng kết trao giải cúp Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn - Bế mạc Trại.
Chú Ý : Những võ sinh đã dành huy chương vàng cá nhân của hội trại năm 2016 , không được dự thi môn cũ cho năm 2017  ( có thể tham gia môn thi mới )
IV . BAN TỔ CHỨC : 
1- Ô Nguyễn Văn Nhân : Trưởng ban
2- Ô Cao Kha                : Phó ban an toàn  
3- Ô Nguyễn Văn Đàm  : Pb chỉ đạo trò chơi 
4- Ô Bùi Quang Tuấn    : Pb đối nội 
5- Ô Trần Văn Toàn       : Pb kỹ luật
6- Ô Đoàn Văn Chương: Điều hành giám khảo 
7- B Phạm Minh Cầm   : Y Tế 
8- Ô Nguyễn Ngạn        : Tổng trọng tài 
9- Ô Lê Quang Xê         : Đối Ngoại 
10-B Đoàn Thị Thảo       : Tài chính 
11-Ô Ngô Văn Lập          : Thư Ký 
12-Ô Hồ Quốc Dũng      :  Uỷ Viên
13-Ô Huỳnh Tâm.           : Uỷ Viên 
14-Ô Võ Quang Lãm      : Uỷ Viên
15-B Mai thị Banh.         : Uỷ Viên
V . HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO VÀ TRỌNG TÀI :
1- Ô Nguyễn Văn Nhân                   
2- Ô Cao Kha                                
3- Ô Đoàn Văn Chương
4- Ô Nguyễn Văn Đàm 
5- Ô Ngô Văn Lập 
6- Ô Nguyễn Ngạn 
7- Ô Trần Văn Toàn 
8- Ô Nguyễn Phi Hội
9- Ô Lê Quang Xê
10- B Đoàn Thị Thảo 
11- B Mai Thị Banh 
12- Ô Bùi Quang Tuấn 
13- Ô Huỳnh Tâm
14- Ô Hồ Quốc Dũng
15- Ô Võ Quang Lãm
VI NHỮNG VÕ ĐƯỜNG ĐÃ ĐĂNG KÝ :
1- VĐ Phong Điền - trại trưởng Cao Minh Hoài - trại phó Nguyễn Hữu Nghị .
2- VĐ Phong Sơn - trại trưởng Ngô Văn Tam - trại phó Nguyễn Đình Phương.
3- VĐ Phong An - trại trưởng Hoàng Thanh Tâm  - trại phó Hồ Như Thiện .
4- VĐ Trường An  - trại trưởng Huỳnh Ngọc Quý .
5- VĐ Phong Bình - trại trưởng Hồ Nguyên Ngọc 
6- VĐ Đại Học Nông Lâm -tr trưởng Hoàng Công Cường- tr phó Trịnh Ngọc Lê Nhật
7- VĐ Hải Dương - trại trưởng Hoàng Trọng Thảo - Trại phó Phan Trọng Tiến .
8- VĐ An Hoà - trại trưởng Trần Quang Thịnh.
9- VĐ Hương Phong - trại trưởng Mai Phước Dũng - trại phó Võ Văn Thanh Hoàng.
10- VĐ Hương Cần - trại trưởng Nguyễn Tâm Miên - trại phó Nguyễn Đoàn Văn.
11- VĐ Quảng Thọ - trại Trưởng Trần Hùng - trại phó Lê Văn Tâm .
12- VĐ Hải Phong - trại trưởng Lê Công Bình - trại phó Trần Viết Tâm.
13- VĐ Phong Chương - trại trưởng Cao Hữu Linh 
14- VĐ Hương An - trại trưởng Duy Mong - trại phó Trần Viết Hùng.
15- VĐ Vân Trình - trại trưởng Trần Văn Trung .
* các VĐ gởi danh sách võ sinh tham gia hội trại về cho ban tổ chức trước ngày 10/6/2017
* Các võ đường chưa đăng ký , tiếp tục đăng ký kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/6/2017
Mọi sự ủng hộ của cá nhân và tập thể xin liên hệ trực tiếp với cô Đoàn Thị Thảo, Sđt 01698070218.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ban Tổ chức, Sđt 0914 079 225 .
Email : nguyenvannhan0101@gmail.com
Huế, ngày tháng 6 năm 2017
TM. BAN TỔ CHỨC
       Trưởng ban
 Võ Sư Nguyễn Văn Nhân

Không có nhận xét nào: